فارسی سازی

فارسی سازی قالب HTML 0 موجود است

(توجه به دلیل محدودیت زمانی این سرویس فعلا ارائه نمی شود)
شرایط
1) خدمات فارسی سازی قالب در حالت پیشفرض (بدون توافق قبلی موارد خاص داخل تیکت) تنها شامل راستچین "RTL" کردن قالب شما می باشد.
2) تغییرات در فایل های js انجام نمی شود و مواردی که از طریق فایل مذکور LTR یا RTL شده باشند جزء این سرویس نمی باشند و تنها به صورت اختیاری می تواند انجام شود، لذا در نهایت این مورد بر عهده خود کاربری می باشد.
3) در صورت نیاز به ترجمه و تغییر عبارات انگلیسی هزینه مجزا پس از توافق در تیکت دریافت خواهد شد.
4) زمان تحویل پروژه بسته به حجم کاری بین 4 تا 15 روز کاری می باشد.
5) پس از ثبت سفارش امکان لغو کردن و بازگشت وجه وجود ندارد، مگر با توافق دو طرف و کسر کارمزد 30 درصد.
6) پس از انجام سفارش، میهن وب سرور می تواند تصویری از قالب شما را به عنوان نمونه کار منتشر کند، مگر اینکه در اولین تیکت خود اعلام کنید که نمی خواهید تصویر یا خود قالب شما در صفحه نمونه کارها قرار گیرد!
7) مبلغ درج شده برای این سرویس برای قالب های استاندارد و دارای کمتر از 5 صفحه می باشد و برای حجم بالاتر یا موارد خاص، پس از مشاهده دمو یا فایل قالب تفاوت هزینه برای شما اعلام خواهد شد.
8) این سرویس شامل پشتیبانی جهت به روز کردن قالب شما با انتشار نسخه های جدید آن نمی باشد و این کار به صورت اختیاری و با دریافت هزینه مجزا در صورت توافق دو طرف قابل انجام خواهد بود.
9) تنها تا 10 روز پس از تکمیل سفارش فرصت دارید تا ایرادهای احتمالی را گزارش کنید تا توسط ما رفع شوند!

فارسی سازی قالب WHMCS 0 موجود است

(توجه به دلیل محدودیت زمانی این سرویس فعلا ارائه نمی شود)
شرایط
1) خدمات فارسی سازی قالب در حالت پیشفرض (بدون توافق قبلی موارد خاص داخل تیکت) تنها شامل راستچین "RTL" کردن قالب شما می باشد.
2) تغییرات در فایل های js انجام نمی شود و مواردی که از طریق فایل مذکور LTR یا RTL شده باشند جزء این سرویس نمی باشند و تنها به صورت اختیاری می تواند انجام شود، لذا در نهایت این مورد بر عهده خود کاربری می باشد.
3) در صورت نیاز به ترجمه و تغییر عبارات انگلیسی هزینه مجزا پس از توافق در تیکت دریافت خواهد شد.
4) زمان تحویل پروژه بسته به حجم کاری بین 4 تا 15 روز کاری می باشد.
5) پس از ثبت سفارش امکان لغو کردن و بازگشت وجه وجود ندارد، مگر با توافق دو طرف و کسر کارمزد 30 درصد.
6) پس از انجام سفارش، میهن وب سرور می تواند تصویری از قالب شما را به عنوان نمونه کار منتشر کند، مگر اینکه در اولین تیکت خود اعلام کنید که نمی خواهید تصویر یا خود قالب شما در صفحه نمونه کارها قرار گیرد!
7) مبلغ درج شده برای این سرویس برای قالب های استاندارد و دارای کمتر از 5 صفحه می باشد و برای حجم بالاتر یا موارد خاص، پس از مشاهده دمو یا فایل قالب تفاوت هزینه برای شما اعلام خواهد شد.
8) این سرویس شامل پشتیبانی جهت به روز کردن قالب شما با انتشار نسخه های جدید آن نمی باشد و این کار به صورت اختیاری و با دریافت هزینه مجزا در صورت توافق دو طرف قابل انجام خواهد بود.
9) تنها تا 10 روز پس از تکمیل سفارش فرصت دارید تا ایرادهای احتمالی را گزارش کنید تا توسط ما رفع شوند!