سرور اختصاصی هتزنر

سرور اختصاصی EX41 0 موجود است

RAM 32 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Enterprise
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

 • لیست و قیمت روز سرورها از طریق تیکت استعلام شود. * توجه

 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
  مشخصات سرور
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB
  * هزینه ستاپ تنها یک مرتبه در ماه اول و توسط دیتاسنتر دریافت می شود.
  * با ثبت سفارش شما قوانین میهن‌‌وب‌سرور و دیتاسنتر هتزنر را قبول می‌کنید.
  قبل از ثبت سفارش، توضیحات را از طریق این لینک مطالعه نمایید!
  Inclusive Traffic
سرور اختصاصی EX41-SSD 0 موجود است

RAM 32 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی EX41s 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Enterprise
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی EX41s-SSD 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی EX51 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Enterprise
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی EX51-SSD 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی PX61 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 ECC RAM
Hard Drive 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Enterprise
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی PX61-SSD 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 ECC RAM
Hard Drive 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s SSD Data Center Series
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s

سرور اختصاصی PX61-NVMe 0 موجود است

RAM 64 GB DDR4 ECC RAM
Hard Drive 2 x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s