اطلاعیه افزایش قیمت IPv4 توسط دیتاسنتر

تعداد آی پی های نسخه 4 محدود است و مدت هاست آدرس های باقی مانده کاهش یافته و رو به اتمام هستند،لذا قیمت IPv4 نیز رو به افزایش است و دیتاسنترها امکان ارائه خدمات با نرخ های قدیم را ندارند.طبق ... بیشتر »

29th Jul 2021